Reply to comment

Урыннары җәннәтә булсын!

Биограф. очерк

Мәрхүм шәхесләребез турында мәрсияләр, хатирәләр. Әкиятче, хикәяче, мәзәкче, драматург, сценарист, тәрҗемәче, тарихи кыйссалар иҗат итүче — әдип Мөхлисулла углы Рабит Батулла олуг шәхесләребез турында нәсер-хатирәләр дә терки барган кеше. Бу хатирәләрнең кайсы магнитофонга, кайсысы куен дәфтәренә язылган, кайсысы видеотасмага төшерелгән. Атаклы шәхесләребез турындагы еллар буе тупланган шушы кадерле хатирәләр, мәрсияләр, нәсерләр, ниџаять, бер китап рәвешенә китерелде. Әдәбиятчылар, укучылар, галимнәр һәм китап сөючеләр өчен монда бик күп тарихи мәгълүмат тупланган. Үзенә күрә бу — кыйммәтле энциклопедия.

AttachmentSize
На татарском4.9 MB

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options